flag
096-622-3158
T2. - T6. 9:00 - 17:30

Bloomberg: Nvidia đang tiếp cận SoftBank để mua lại ARM?

ARM Nvidia SoftBank Chip bán dẫn chíp xử lý AI Data center
Share:

Comments

call to IMEXsoft 0966.223.158