flag
087 986 8898
T2. - T6. 9:00 - 17:30

 


 

 
imexsoft mobile

Welcome

your homescreen app

Lợi ích khi lập trình ứng dụng app mobile.
Life Together

Lĩnh vực xây dựng app moblie hiện nay phát triển bắt kịp với xu thế chung, đáp ứng tốt cho nhu cầu, đòi hỏi thực tế của con người. Trong đó, việc có thể xây dựng những ứng dụng thích hợp đem tới những lợi ích lớn. Và đối với những doanh nghiệp thì việc có thể tạo nên ứng dụng di động cho riêng mình trở nên cần biết, bởi những giá trị mà mình đạt được:
discover now
 

Ưu điểm của ứng dụng
Features

 
 

Ứng dụng có trên
Iphone & Android

Ứng dụng có thể chạy trên hai nền tảng di động Android và IOS

IMEXsoft luôn đáp ứng những yêu cầu khắt khe của hai nền tảng Android và IOS

 

Ứng dụng tiêu biểu
Screenshots

call to IMEXsoft087 986 8898