flag
087 986 8898
T2. - T6. 9:00 - 17:30

Báo chí với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Dịch vụ Social Media của chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng kết nối và chia sẻ thông tin để làm tăng giá trị thương hiệu của bạn, cũng như độ phổ biến

của bạn trên mạng xã hội. Các kết quả của social media được thể hiện trên các lượt share, comment, like,... 

Chúng tôi có thể giúp bạn cải thiện danh tiếng và theo dõi doanh nghiệp của bạn trên mạng xã hội. Qua đó tìm hiểu sự cảm nhận người dùng với thương hiệu của bạn.

Các bài viết trên Facebook, Twitter, Pinterest, ... có thể làm tăng lưu lượng truy cập của bạn trong một khoảng thời gian ngắn.

Các chuyên gia của chúng tôi có thể giúp bạn xây dựng nội dung phù hợp với loại hình kinh doanh của bạn để đăng trên đó.

Đội ngũ chuyên gia về Social Media của Imexsoft có thể quản lý tài khoản và thu hút người dùng giúp bạn.

call to IMEXsoft087 986 8898