flag
096-622-3158
T2. - T6. 9:00 - 17:30

ARM ra mắt nhân CPU Cortex-A78 và Cortex-X1 mạnh nhất từ trước tới nay

ARM ra mắt nhân CPU Cortex-A78 và Cortex-X1 mạnh nhất từ trước tới nay

ARM cortext-A78 SoC Ethos-N78
Share:

Comments

call to IMEXsoft 0966.223.158