flag
096-622-3158
T2. - T6. 9:00 - 17:30

Ngôn ngữ lập trình COBOL 60 năm tuổi khiến hệ thống bảo hiểm thất nghiệp Mỹ đối mặt nguy cơ khủng hoảng

Ngôn ngữ lập trình COBOL 60 năm tuổi khiến hệ thống bảo hiểm thất nghiệp Mỹ đối mặt nguy cơ khủng hoảng

Share:

Comments

call to IMEXsoft 0966.223.158