flag
087 986 8898
T2. - T6. 9:00 - 17:30

Tây Ban Nha, Pháp và Áo phải tạm ngưng triển khai mạng 5G vì Coronavirus

Tây Ban Nha, Pháp và Áo phải tạm ngưng triển khai mạng 5G vì Coronavirus

coronavirus covid-19
Share:

Comments

call to IMEXsoft087 986 8898