flag
096-622-3158
T2. - T6. 9:00 - 17:30

Vài khoảnh khắc đáng nhớ trong sứ mệnh SpaceX đưa 2 phi hành gia NASA lên ISS

Vài khoảnh khắc đáng nhớ trong sứ mệnh SpaceX đưa 2 phi hành gia NASA lên ISS

crew dragon SpaceX Demo-2
Share:

Comments

call to IMEXsoft 0966.223.158