flag
087 986 8898
T2. - T6. 9:00 - 17:30

Intel ra mắt bộ xử lý máy tính để bàn thế hệ thứ 10 với với 10 lõi - Thermal Velocity Boost 5.3Ghz

Intel ra mắt bộ xử lý máy tính để bàn thế hệ thứ 10 với với 10 lõi - Thermal Velocity Boost 5.3Ghz

Intel comet lake s
Share:

Comments

call to IMEXsoft087 986 8898