flag
087 986 8898
T2. - T6. 9:00 - 17:30

Mediatek Dimensity 1000 sẽ là bộ xử lý đầu tiên hỗ trợ AV1 Video Codec

Mediatek Dimensity 1000 sẽ là bộ xử lý đầu tiên hỗ trợ AV1 Video Codec

mediatek Dimensity 1000
Share:

Comments

call to IMEXsoft087 986 8898